Frivillig egen pension

Frivillig egen pension tecknad av personen själv eller eget företag påverkar inte dagpenningen.