Konkurs

TE-byrån ser företagsverksamheten vara upphörd, om ett aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag har försatts i konkurs, den ekonomisk och produktionsmässiga verksamheten har upphört och företagaren har avstått från sin pensionsförsäkring. När företaget har försatts i konkurs, utreder kassan inte försäljningsvinsten.