Lättföretagare

Personer som arbetar via faktureringssamfund och inte har ett eget företag eller FO-nummer kallas som lättföretagare.