Löntagare

En löntagare arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållande.