Löntagarkassa


Från och med början av 2021 finns det 22 arbetslöshetskassor för löntagare. Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.