Näringsidkare/affärsidkare

Privat näringsidkare (firma) måste alltid teckna sig en FöPL-försäkring och därför betraktas som företagare i arbetslöshetsskyddet.