Regress

Återkrävning av en överbetald förmån från en annan förmån. Arbetslöshetskassan kan återkräva dagpenning, som har betalats utan grund eller vars beloppet har varit för högt, från ett annat förmån som betalas ut eller beviljas retroaktivt.