Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Om villkoren uppfylls, kan rörlighetsunderstöd betalas om du är berättigad till arbetslöshetsförmån precis innan arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen börjar.