Sökande av ändring

Arbetslöshetskassornas beslut kan överklagas. Anvisningar för sökande av ändring skickas med beslutet.