Sysselsättningsfrämjande service

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande tjänster som berättigar till arbetslöshetsförmån.