U2-blankett

Åker man till ett annat EU-land för att söka arbete i tre månader, ska man be en U2-blankett från kassan och registera i mållandet inom sju dagar efter avresan.