Arbetsvillkorets kompensationsperiod före 2015

Från och med början av 2015 uppfyller man som företagare sitt arbetsvillkor efter 15 månaders företagsverksamhet och medlemskap i kassan. Arbetsvillkorets kompensationsperiod berör endast företagare som har inlett sin företagsverksamhet senast 31.12.2013 och som har gått ut ur kassan t.o.m. 31.12.2013. Dagpenningen fastställs alltid enligt senast uppfyllda arbetsvillkor. Medlemmar som har fått 6 månaders kompensation kan uppfylla sitt arbetsvillkor t.o.m. efter 12 månaders företagsverksamhet och medlemskap i kassan.