Den maximala betalningstiden

Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) löper inte under en permittering. Ändringen gäller sådana permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Maximitiden löper därmed inte under tiden 16.3-30.6.2020.

Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300-500 dagar) löper inte (under någon situation). Maximitiden löper inte under tiden 1.7-31.12.2020.

Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.