Löntagares arbetsvillkor

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut efter minst tre månaders arbete (13 kalenderveckor). Under den tid personen arbetar måste hen vara medlem i kassan.

För familjemedlemmar till företagare har arbetsvillkoret halverats till 26 veckor.

Gäller de personer vars arbetsvillkor annars inte uppfylls, vars arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.3.2020 och vars första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning är senast 31.12.2020.

Om den maximala betalningstiden för grunddagpenning pågår kan arbetsvillkoret på 13 veckor endast tillämpas i det fall att personens arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.7.2020. Det här beror på att det personer som övergår från grunddagpenning kom att beröras av ändringen genom en senare lagändring.

Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.