Permitterade löntagare

Den permitterades företagsverksamhet undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3-31.12.2020.

Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.