Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd kan fås för heltidsarbete, om personens dagliga arbetsresa tur och retur överstiger två timmar.

Gäller anställningsförhållanden som börjar 12.6.2020-30.11.2021.

Läs om alla temporära lagändringar på sidan De temporära lagarna om utkomstskyddet.