Startsida

Varför lönar det sig att vara medlem i Företagarkassan?

1

Endast företagare som är medlemmar i Företagarkassan kan få inkomstrelaterad dagpenning, ifall deras företagsverksamhet skulle sluta.

2

Blir man företagare efter att ha arbetat som löntagare har man möjlighet till oavbrutet utkomstskydd, ifall man övergår från en löntagarkassa till företagarkassan inom tre månader räknat från datum när företagsverksamheten började.

3

Medlemsavgiften är avdragsgill i din personliga beskattning.