Arbetssökningsresa i EU

Du kan åka till ett annat EU-land för att söka arbete i tre månader. Företagarkassan betalar inkomstrelaterad dagpenning för arbetssökningstiden på samma sätt som vid vistelse i Finland. Om du vill åka på arbetssökningsresa ska du kontakta TE-byrån och Företagarkassan. Betalning av inkomstrelaterad dagpenning kan fortsätta efter en tre månader lång arbetssökningsperiod, om du anmäler dig som arbetssökande i Finland inom tre månader efter avresan. Återvänder du senare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas först när du har arbetat i Finland eller deltagit fyra veckor i utbildning som TE-byrån har ordnat. Läs mera på Arbetslöshetskassornas samorganisationens sida.  

Arbeta utomlands

Om du arbetar utomlands för en finländsk arbetsgivare som utsänd arbetstagare, ska du behålla ditt medlemskap. Utgående från arbetslöshetsskyddet tolkas arbetet då utföras i Finland. Du ska ansöka om intyg A1 i förväg hos Pensionsskyddscentralen. Kontakta Företagarkassan angående medlemskap. Du kan tillgodoräkna dig perioder med arbete i länder utanför Finland. Ärenden i den finska arbetslöshetskassan underlättas om du har begärt ett U1-intyg i ditt utreseland med uppgifter om dina arbetsperioder. Arbete som utförts utanför EU i annan form än som utsänd arbetstagare kan inte tillgodoräknas i Finland. Gränsarbetare är personer som arbetar i ett annat EU-land än sitt bosättningsland. För gränsarbetares del avgör arbetslöshetens natur vilket land som betalar arbetslöshetsskyddet. Läs mera på Arbetslöshetskassornas samorganisations webbsida.