Hur länge dröjer det att få beslut om dagpenning?

När TE-byrån har gett sitt utlåtande hanteras sökandes första ansökan i kassan så snart kassan har mottagit samtliga övriga uppgifter som har begärts för att kunna fastställa dagpenningen. Hanteringsgaranti gäller för ansökningar. Beslut angående inkomstdagpenning ges senast den 30 dagen efter det ansökan har kommit till kassan. Är ansökan bristfällig ges beslut senast den 14 dagen efter det kassan har haft tillgång till samtliga uppgifter som är nödvändiga för avgörande.

Kassan försöker hantera fortsatta dagpenningsansökningar inom några dagar efter mottagande. Vid månadsskiften får kassan in mera ansökningar och då kan köer förekomma, också i e-tjänsten.

E-tjänsten påskyndar ansökningarnas hantering och vi rekommenderar att du fyller i ansökan via e-tjänsten. Tills vidare kan bara de som redan har fått ett dagpenningsbeslut använda e-tjänsten.