Webbplatsens användningsvillkor

Uppgifter om webbplatsen

Företagarnas Arbetslöshetskassa äger föreliggande webbplats.
Adress: Mannerheimvägen 76 a, 00250 Helsingfors

Upphovsrätt

Företagarkassan har upphovsrätt till föreliggande webbplats. Det är förbjudet att kopiera webbsidor för kommersiella ändamål. Det är tillåtet att spara uppgifter på användares datorer och skriva ut för privatpersoners personliga bruk.

Ansvarsbegränsning

Material som publiceras på webbplatsen kan eventuellt innehålla tekniska eller innehållsmässiga felaktigheter. Företagarkassan garanterar inte att webbplatsen alltid kan användas utan avbrott eller fel. Företagarkassan ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som har orsakats av på webbplatsen tillhandahållna tjänster eller på grund av avbrott i dessa. Förtagarkassan ansvarar överhuvudtaget inte för webbsidor eller innehåll på webbsidor som kan nås via på webbplatsen befintliga tredje parters länkar.

Tekniska rekommendationer

JavaScript
Vår webbplats kräver JavaScript, så din webbläsare ska tillåta användning av JavaScript.

Adobe Acrobat Reader
På vår webbplats publicerar vi pdf-filer som kräver pdf-läsaren Acrobat Reader från Adobe. Ladda ned Acrobat Reader här.

Sökning
På webbplatsen kan man söka via navigering eller använda sidornas sökmotor.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Webbplatsens layout är bäst lämpad för de nyaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsarversioner, men då garanteras inte att samtliga egenskaper kan användas i sin helhet.

Materialprenumerationer

Du kan lämna dina kontaktuppgifter på webbplatsen ifall du vill ha mera information on kassans tjänster. Du kan också lämna kontaktbegäran till kassan.

Webbplatsen använder kakor

Vår webbplats använder kakor (cookies). Med hjälp av kakor samlar vi in besökarstatistik och analyserar information. Vi har som mål att utveckla kvalitet och innehåll på vår webbplats utgående från användarna.

Små textfiler som skickas till användarnas datorer och sparas där kallas kakor. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är bra att tänka på att kakorna kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.

Webbplatsen använder både sessionsspecifika kakor och kartläggningskakor. Sessionskakorna som samlas in sparas så länge webbläsaren är öppen, men förstörs när webbläsaren stängs. Endast kartläggningskakor som används för att identifiera nya besökare och återvändande besökare sparas. Kartläggningskakor sparas 13 månader ifall du inte själv tar bort dem eller har ställt in din webbläsare att automatiskt avlägsna dem tidigare.

Vi använder analysprogrammet Snoobi Analytics som tillhandahålls av en tredje part, och som installerar kartläggningskakor på användarnas datorer. Med hjälp av kakorna kan vi följa upp om det är fråga om återvändande besökare på webbplatsen.

Användarens webbläsare berättar ifall en kartläggningskaka redan är i användning. Finns ingen kaka installeras en ny på webbläsaren. Vi förmedlar aldrig via kartläggningskakor erhållen information om användare till tredje parter.

Med hjälp av kakor samlar vi in följande uppgifter:

  • användarens IP-adress
  • klockslag
  • vilka sidor har besökts
  • webbläsartyp
  • från vilken internetadress användaren har landat på Företagarkassans webbplats
  • från vilken server användaren har landat på Företagarkassans webbplats
  • från vilket domännamn användaren har landat på Företagarkassans webbplats

Uppgifter som har samlats in med hjälp av kakor sparas i insamlat format i allmänhet 6 månader. Uppgifterna används emellertid inte som sådana för analysändamål, utan IP-adresserna anonymiseras för analys.

Kakor kan hanteras via webbläsarinställningar. Vänligen beakta att dina val är webbläsarspecifika, d.v.s. du ska göra dina val separat för varje webbläsare du använder.

Webbanalyskakor som används på sidorna respekterar webbläsarens “Do Not Track” inställning. Ställer du in webbläsaren på Do Not Track sparas webbanalyskakorna inte längre på datorn. Innan du gör den här åtgärden ska du rensa kakorna som eventuellt redan finns i webbläsaren.

Sociala kopplingar

Webbplatsen har en s.k. social koppling till tredje parters, d.v.s. Youtubes insticksprogram. På applikationer som tillhandahålls av tredje parter tillämpas tredje parters användarvillkor och övriga villkor. Företagarkassans webbtjänst använder en nocookie-lösning för YouTube-videors del, vilket emellertid innebär att användardata skickas till YouTube-tjänsten när videor spelas upp.