Arbeta utomlands

Om du arbetar utomlands för en finländsk arbetsgivare som utsänd arbetstagare, ska du behålla ditt medlemskap. Utgående från arbetslöshetsskyddet tolkas arbetet då utföras i Finland. Du ska ansöka om intyg A1 i förväg hos Pensionsskyddscentralen. Kontakta Företagarkassan angående medlemskap.

Du kan tillgodoräkna dig perioder med arbete i länder utanför Finland. Ärenden i den finska arbetslöshetskassan underlättas om du har begärt ett U1-intyg i ditt utreseland med uppgifter om dina arbetsperioder. Arbete som utförts utanför EU i annan form än som utsänd arbetstagare kan inte tillgodoräknas i Finland.

Gränsarbetare är personer som arbetar i ett annat EU-land än sitt bosättningsland. För gränsarbetares del avgör arbetslöshetens natur vilket land som betalar arbetslöshetsskyddet.

Läs mera på Arbetslöshetskassornas samorganisations webbsida.