Företagarkassans medlemsavgifter och fakturering

Företagarkassans medlemsavgift 2021 är 2,3 % på den del av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro per år, d.v.s. ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Om du vill beräkna storleken på Företagarkassans medlemsavgift eller eventuell dagpenning, kan du använda våra räknare.

Som företagare kan du välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat som följd av företagsverksamheten. Du kan alltså välja vilket som helst belopp i euro som överskrider 13 247 euro.

Det lönar sig att ta arbetslöshetsföräkringen genast på samma nivå som FöPL-/LFöPL-/ArPL-försäkringen. Höjer man senare sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen. Läs mera om 20 % regeln.

Ansök om nedsatt medlemsavgift för tiderna som inte räknas med i arbetsvillkoret.

Finansinpektionen fastställer medlemsavgiften

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgift utgående från kassans proposition. Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter måste fastställas så att de tillsammans med finansieringsandelarna är tillräckliga för att uppfylla arbetslöshetskassornas åtaganden, d.v.s. betalning av förmåner. Vid fastställande av medlemsavgift ska man dessutom observera att varje arbetslöshetskassa måste ha en utjämningsfond för att säkerställa sin finansiering och likviditet. Arbetslöshetskassans årliga överskott överförs till utjämningsfonden.

Företagarkassans utjämningsfond måste vara avsevärt högre än löntagarkassornas. För att säkerställa företagarkassans finansiering och likviditet ska utjämningsfonden uppfylla Finansinspektionens fastställda miniminivå (250 %). Det här betyder att en företagarkassa i två och ett halvt års tid utan intäkter i form av medlemsavgifter kan täcka sina administrativa kostnader samt andelen av förmånskostnaderna som kassan själv ansvarar för. För löntagarkassornas utjämningsfonder är motsvarande nivå minst 100%.

För varje utbetalad inkomstdagpenning får företagarkassorna i form av statligt stöd en andel som motsvarar grunddagpenningen (år 2020: 33,66 euro). Resten av finansieringen ansvarar företagarkassan själv för. Löntagarkassorna får statlig andel samt Sysselsättningsfondens andel. Löntagarkassan ansvarar själv för 5,5 procent av inkomstdagpenningarna medan företagarkassorna själva ansvarar för ca 40 procent.

På grund av olika finansieringsgrund är företagarkassornas medlemsavgifter högre än löntagarkassornas.

Medlemsavgiftsfakturor

Du kan betala medlemsavgifterna i en, fyra eller tolv rater. Företagarkassan skickar per post ifyllda bankgiro för betalning. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt i januari–februari för medlemmar, som har betalat förra årets medlemsavgifter. Nya medlemmar får fakturorna inom 1–2 veckor fr.o.m. tidspunkten när anslutningsblanketten har kommit till kassan. Om du har tappat bort fakturorna eller har inte fått dem, kontakta kassan. Du kan också välja att få medlemsavgiftsfakturor som elektroniska e-fakturor.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan. För nya medlemmar anpassar vi faktureringen under det första året enligt ovan nämnda tidtabell. Faktureringen är månatlig och företagares inkomstdagpenning fastställs månatligen. Läs mera om medlemsavgiftsfakturor och fastställande av dagpenning.

Medlemsavgiften är avdragsgill

Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Vi lämnar uppgifter om betalda medlemsavgifter direkt till skatteförvaltningen. Läs mera: Medlemsavgifter i beskattningen.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2021

ArbetsinkomstMedlemsavgiftMedlemsavgiftDagpenningDagpenningInkomsrelaterad dagpenning vs. grunddagpenning (FPA)
euro/åreuro/månadeuro/åreuro/vardageuro/månadeuro/månad
1324714,27171,2841,68896,12169,85
1400015,72188,643924,45198,18
1500017,63211,644,74961,95235,68
1600019,55234,646,49999,45273,18
1700021,47257,648,231036,95310,68
1800023,38280,649,971074,45348,18
1900025,3303,651,721111,95385,68
2000027,22326,653,461149,45423,18
2100029,13349,655,211186,95460,68
2200031,05372,656,951224,45498,18
2300032,97395,658,71261,95535,68
2400034,88418,660,441299,45573,18
2500036,8441,662,181336,95610,68
2600038,72464,663,931374,45648,18
2700040,63487,665,671411,95685,68
2800042,55510,667,421449,45723,18
2900044,47533,669,161486,95760,68
3000046,38556,670,91524,45798,18
3250051,18614,175,271618,2891,93
3500055,97671,679,631711,95985,68
4000065,55786,686,91868,391142,12
4500075,13901,690,781951,721225,45
5000084,721016,694,652035,061308,79
5500094,31131,698,532118,391392,12
60000103,881246,6102,412201,721475,45
65000113,471361,6106,282285,061558,79
70000123,051476,6110,162368,391642,12
75000132,631591,6114,032451,721725,45
80000142,221706,6117,912535,061808,79
85000151,81821,6121,792618,391892,12
90 000147,351768,2125,462697,451973,76