Medlemsavgifter 2022

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgifter utgående från kassans proposition. Företagarkassans medlemsavgift 2022 är 2,1 % av delen av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro per år, d.v.s. ca 1,4–2,6 % av arbetsinkomsten, som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Du kan använda vår räknare om du vill beräkna beloppet för din medlesavgift i Företagarkassan eller din eventuella dagpenning.

Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av månaden under vilken de har anslutit sig till kassan. Företagarkassans medlemsavgift är avdragsgill i din personliga beskattning. Läs om att välja försäkringsnivå.

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning år 2022

Inkomstdagpenningen som Företagarkassan betalat omfattar grunddel, inkomstdel och eventuell barnförhöjning. År 2021 är grunddelens belopp 34,50 euro. Inkomstdelen är 45% av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Vid månadsinkomst som överskrider 3 277,50 euro är inkomstdelen 20% av den överskridande delen. Inkomstdagpenning är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Personer som får inkomstdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningens belopp är 5,41 euro för ett barn, sammanlagt 7,95 € för två barn och sammanlagt 10,25 € för tre eller flera barn.

Arbets-
inkomst
Medlems-
avgift
Medlems-
avgift
Dag-
penning
Dag-
penning
Inkomstdagpenning vs.
FPA:s grunddagpenning
€/år €/månad €/år €/dag €/månad €/månad
13 573 13,60 163,23 42,65 916,98 175,23
14 000 14,35 172,20 43,39 932,89 191,14
15 000 16,10 193,20 45,14 970,51 228,76
16 000 17,85 214,20 46,88 1 007,92 266,17
17 000 19,60 235,20 48,63 1 045,55 303,80
18 000 21,35 256,20 50,37 1 082,96 341,21
19 000 23,10 277,20 52,11 1 120,37 378,62
20 000 24,85 298,20 53,86 1 158,00 416,25
21000 26,60 319,20 55,60 1 195,40 453,65
22 000 28,35 340,20 57,35 1 233,03 491,28
23 000 30,10 361,20 59,09 1 270,44 528,69
24 000 31,85 382,20 60,84 1 308,06 566,31
25 000 33,60 403,20 62,58 1 345,47 603,72
26 000 35,35 424,20 64,32 1 382,88 641,13
27 000 37,10 445,20 66,07 1 420,51 678,76
28 000 38,85 466,20 67,81 1 457,92 716,17
29 000 40,60 487,20 69,56 1 495,54 753,79
30 000 42,35 508,20 71,30 1 532,95 791,20
32 500 46,73 560,70 75,66 1 626,69 884,94
35 000 51,10 613,20 80,02 1 720,43 978,68
40 000 59,85 718,20 88,09 1 893,94 1 152,19
45 000 68,60 823,20 91,97 1 977,36 1 235,61
50 000 77,35 928,20 95,85 2 060,78 1 319,03
55 000 86,10 1 033,20 99,72 2 143,98 1 402,23
60 000 94,85 1 138,20 103,60 2 227,40 1 485,65
65 000 103,60 1 243,20 107,47 2 310,61 1 568,86
70 000 112,35 1 348,20 111,35 2 394,03 1 652,28
75 000 121,10 1 453,20 115,23 2 477,45 1 735,70
80 000 129,85 1 558,20 119,10 2 560,65 1 818,90
85 000 138,60 1 663,20 122,98 2 644,07 1 902,32