Från företagare till löntagare

Man kan tjäna in löntagares arbetsvillkor endast som medlem i en löntagarkassa. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna in löntagares arbetsvillkor.

Blir du löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa genast när anställningen börjar. Byter du kassa genast när din situation ändras säkerställer efterskyddet att din rätt till dagpenning förblir i kraft utan avbrott. Löntagares arbets- och försäkringsvillkor är 26 veckor. Läs om de temporära förbättringarna.

Blir du medlem i en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in löntagares arbetsvillkor, kan löntagarkassan betala företagares efterskyddsdagpenning som fastställs i enlighet med arbetsinkomsten du hade valt i Företagarkassan. Har du fått arbetslöshetsdagpenning från Företagarkassan betalar löntagarkassan motsvarande belopp i dagpenning högst för maximiantalet dagar (300, 400 eller 500). Uppfyller du löntagares arbetsvillkor vid en senare tidpunkt bestäms din arbetslöshetsdagpenning på nytt.

Ansök alltid om dagpenning i kassan där ditt medlemskap är i kraft när din arbetslöshet börjar. Man kan inte byta kassa när man är arbetslös.

Betalning av efterskyddsdagpenning förutsätter också att man har blivit medlem i sin nya kassa inom en månad sedan man gick ut ur Företagarkassan. Ytterligare förutsätts att medlemsavgifterna till Företagarkassan har betalats t.o.m. datum för utträde. Har man blivit utesluten från kassan har man ingen rätt till efterskydd.

Börjar man lönearbeta betyder det inte alltid att man ska gå ut ur Företagarkassan. Om företagsverksamheten avbryts för några månader p.g.a. lönearbete på heltid du kan fortsätta som medlem i Företagarkassan. Meddela ändå Företagarkassan om ändringen. Får du dagpenning från Företagarkassan kan du arbeta som löntagare utan att förlora din rätt till dagpenning.

Mera information om löntagarkassorna får du från Arbetslöshetskassornas samorganisation.