Hur ändrar jag mina medlemsuppgifter?

Du kan ändra dina medlemsuppgifter på blanketten som finns på SYT-kassans webbsidor.  Du kan också skicka e-post eller ringa telefontjänsten. Ändringar i försäkringsnivå och meddelande om utträde ur kassan ska alltid göras skriftligen.