Hur ändrar jag mina medlemsuppgifter?

Du kan ändra dina medlemsuppgifter på blanketten som finns på kassans webbsidor eller genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten.  Du kan också ringa telefontjänsten. Ändringar i försäkringsnivå och meddelande om utträde ur kassan ska alltid göras skriftligen.