Hur kan jag gå ut ur kassan?

Vill man gå ut ur kassan ska man skicka skriftligt meddelande om utträde till kassan. Man kan göra detta per post eller per e-post eller så kan man fylla i en webblankett. Utgångsvis ska medlemsavgifterna betalas tom. datum för utträde.