Hur kontaktar jag kassan?

Kassan har en telefontjänst och meddelanden svaras i kassans e-tjänst. Du kan också skicka post till adressen Företagarnas Arbetslöshetskassa, PB 86, 00251 Helsingfors.