Hur kontaktar jag kassan?

Kassan har en telefontjänst och e-postrådgivningen svarar på adressen neuvonta@yrittajakassa.fi. Du kan också besöka vårt kontor eller skicka post till adressen Företagarnas Arbetslöshetskassa , Mannerheimvägen 76 A, PB 86, 00251 Helsingfors.