När betraktas företagsverksamheten ha börjat?

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas företagsverksamheten ha börjat när företaget har

  • startat sin egentliga produktionsverksamhet eller ekonomiska verksamhet;
  • införts i registret över momsskyldiga;
  • införts i förskottsuppbördsregistret; och/eller
  • införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Har personen i fråga samtidigt idkat förvärvsarbete på heltid och företagsverksamhet, betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla ha börjat först efter det förvärvsarbetsförhållandet har upphört. Löntagares 18 månaders efterskydd börjar löpa först från och med datum när företagsverksamheten som huvudsyssla har börjat.

Har personen i fråga varit arbetslös och fått arbetslöshetsdagpenning från en löntagarkassa, betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla ha börjat efter det rätten till arbetslöshetförmån har utgått, dvs. från och med datum då arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) gav sitt arbetskraftspolitiska utlåtande.