När skickar kassan medlemavgiftsfakturorna?

Kassan skickar ut medlemsavgiftsfakturor en gång per år i februari. Alla inbetalningskort kommer i samma kuvert också till dem som har valt att betala sina medlemsavgifter i fyra rater. Betalningspåminnelser för medlemsavgifterna skickas separat för varje rat.