Vem är företagare med avseende på arbetslöshetsskydd?

Man kan bli medlem i Företagarkassan om man är FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig företagare (stipendietagare uteslutna). I vissa fall betraktas också ArPL-försäkrade delägare i företaget eller företagares familjemedlemmar som företagare. Man betraktas inte som företagare enbart på grund av att man helt eller delvis äger ett företag.

Som företagare omfattas man av utkomstskyddet under förutsättning att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen är minst 14 088 euro per år. Då betraktas man som företagare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och man kan ansluta sig till Företagarkassan.