ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlem

Du kan bli medlem i Företagarkassan om du är

  • FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig företagare (stipendietagare uteslutna)
  • Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall
    • man arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet, eller
    • man arbetar i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet

Läs mera

Indirekt innehav

Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat företag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall du själv eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget.