Kan man avbryta sin företagsverksamhet

Man kan inte avbryta sin företagsverksamhet bara för att kunna få arbetslöshetsdagpenning – företagverksamheten måste i regel läggas ned. Företaget kan emellertid bli kvar i handelsregistret.

Det är inte kassan utan TE-byrån som gör beslut angående arbetskraftspolitiska förutsättningar. För närmare uppgifter om arbetskraftspolitiska förutsättningar kan du ringa Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa på numret 0295 020 701.